Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

780. posiedzenie Rady Wydziału

8 grudnia 2010 r. (środa)
posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
program posiedzenia