Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

782. posiedzenie Rady Wydziału

19 stycznia 2011 r. (środa)
posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
program posiedzenia