Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

785. posiedzenie Rady Wydziału

20 kwietnia 2011 r. (środa)
posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
program posiedzenia