Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

784. posiedzenie Rady Wydziału

9 marca 2011 r. (środa)
posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
program posiedzenia