Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

787. posiedzenie Rady Wydziału

15 czerwca 2011 r. (środa)
posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
program posiedzenia