Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

792. posiedzenie Rady Wydziału

19 stycznia 2012 r. (czwartek) o godz. 9.15
posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
(porządek posiedzenia)