Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

793. posiedzenie Rady Wydziału

29 lutego 2012 r. (środa) 
posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
program posiedzenia