Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

795. posiedzenie Rady Wydziału

18 kwietnia 2012 r. (środa) 
posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
program posiedzenia