Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

799. posiedzenie Rady Wydziału

17 października 2012 r. (środa)
posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
program posiedzenia