Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 15/804/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie powołania kierunkowych komisji rekrutacyjnych na rok akademicki 2013/2014
1. Na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – studia stacjonarne i niestacjonarne
Przewodniczący:   dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski, prof. nadzw.
Zastępca przewodniczącego:   dr hab. inż. Romuald Żmuda
Sekretarze:    
studia stacjonarne I stopnia   mgr inż. Maciej Gruszczyński
studnia stacjonarne II stopnia   Zofia Rogóż
studia niestacjonarne I stopnia   dr inż. Izabela Małecka
studia niestacjonarne II stopnia   dr inż. Paweł Lochyński
Członkowie:   dr inż. Magdalena Domańska
    dr inż. Robert Głowski
    dr Andrzej Moryl
    mgr inż. Aleksandra Bawiec
    mgr inż. Justyna Małyszko
    Wioletta Młotek
     
2. Na kierunku INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA – studia stacjonarne
Przewodniczący:   dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski, prof. nadzw.
Zastępca przewodniczącego:   dr hab. inż. Romuald Żmuda
Sekretarze:    
studia I stopnia   mgr inż. Paweł Dąbek
studia II stopnia   Katarzyna Gajewska
Członkowie:   dr inż. Beata Olszewska
    dr inż. Grzegorz Pęczkowski
    dr inż. Elżbieta Jagiełło
    mgr inż. Edyta Jamróz
    mgr inż. Małgorzata Albert
     
3. Na kierunku GEODEZJA I KARTOGRAFIA – studia stacjonarne i niestacjonarne
Przewodniczący:   dr hab. inż. Jarosław Bosy, prof. nadzw.
Z-ca przewodniczącego:   dr hab. inż. Halina Klimczak, prof. nadzw.
Sekretarze:    
studia stacjonarne I stopnia   dr inż. Adam Michalski
studia niestacjonarne I stopnia   dr inż. Jakub Szczepański
studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia   dr inż. Teresa Dzikowska
Członkowie:   dr inż. Ryszard Nowak
    dr inż. Andrzej Klimczak
    dr inż. Tadeusz Lasota
    dr inż. Olgierd Jamroz
    mgr inż. Magdalena Fitrzyk
    mgr inż. Agnieszka Stacherzak
    mgr inż. Wojciech Sowa
    Krystyna Zamiela (studia stacjonarne)
    Marianna Drozd (studia niestacjonarne)
     
4. Na kierunku ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU – studia stacjonarne i niestacjonarne
Przewodniczący:   dr inż. arch. Jerzy Potyrała
Zastępca przewodniczącego:   dr hab. Inż. arch. Aleksandra Lis
Sekretarze:    
studia stacjonarne   Agnieszka Raczyńska
studia niestacjonarne   dr inż. Janusz Gubański
Członkowie (studia stacjonarne):   dr inż. arch. Renata Gubańska
    dr inż. Katarzyna Tokarczyk-Dorociak
    mgr inż. arch. kraj. Aleksandra Staszewska
    mgr inż. arch. kraj. Alicja Romaniak
Członkowie (studia niestacjonarne):   dr inż. arch. Jacek Burdziński
    dr inż. Bartosz Jawecki
    Katarzyna Szydłowska
    dr inż. arch. Magdalena Zienowicz
     
5. Na kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA – studia stacjonarne i niestacjonarne
Przewodniczący:   dr hab. Beata Raszka, prof. nadzw.
Zastępca przewodniczącego:   prof. dr hab. inż. Józef Sasik
Sekretarze:    
studia stacjonarne   dr inż. Barbara Mastalska-Cetera
studia niestacjonarne   dr inż. arch. Leszek Stanek
Członkowie:   dr Marek Furmankiewicz
    mgr inż. Iwona Kaczmarek
    mgr inż. Piotr Krajewski
    mgr inż. Malwina Michalak
    Anna Gil
    Marianna Drozd
     
6. Na kierunku BUDOWNICTWO – studia stacjonarne i niestacjonarne
Przewodniczący:   dr hab. inż. Elżbieta Bondar-Nowakowska, prof. nadzw.
Zastępca przewodniczącego:   dr inż. Hanna Marszałek
Sekretarze:    
studia stacjonarne I stopnia   mgr inż. Zofia Zięba
studia stacjonarne II stopnia   dr inż. Grzegorz Antoniszyn
studia niestacjonarne I stopnia   mgr inż. Filip Zakęś
studia niestacjonarne II stopnia   dr inż. Robert Świerzko
Członkowie:   dr inż. Andrzej Duber
    mgr inż. Michał Zieliński
    mgr inż. Agata Włóka
    mgr inż. Alicja Bułdys
    Anna Gil
    Wioletta Młotek
     
7. Na kierunku INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA – studia stacjonarne pierwszego stopnia
Przewodniczący:   dr hab. inż. Elżbieta Bondar-Nowakowska, prof. nadzw.
Zastępca przewodniczącego:   dr hab. Andrzej Michalski
Sekretarz:   dr inż. Roman Dąbrowski
Członkowie:   dr inż. Justyna Hachoł
    dr Joanna Kamińska
    dr Mariusz Grządziel
    mgr inż. Iwona Rybka
    Katarzyna Gajewska