Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 12/803/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 lutego 2013 r.

w sprawie ankiety oceny nauczycieli akademickich na lata 2013-14

Rada Wydziału Inżynierii kształtowania Środowiska i Geodezji na posiedzeniu w dniu 20.02.2013 r. wyraziła dezaprobatę w stosunku do propozycji ankiety oceny nauczycieli akademickich na lata 2013-2014 ze względu na brak w niej uwzględnienia specyfiki działalności badawczej i dydaktycznej prowadzonej przez poszczególne wydziały Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.