Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 11/803/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 lutego 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia programów kształcenia studiów podyplomowych „wycena nieruchomości” oraz „zarządzanie nieruchomościami i pośrednictwo w ich obrocie”

Na podstawie §13 ust. 4 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji ustala programy kształcenia na studiach podyplomowych „wycena nieruchomości” oraz „zarządzanie nieruchomościami i pośrednictwo w ich obrocie”.

Uchwała obowiązuje od dnia 01.10.2012 r.