Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 10/803/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 lutego 2013 r.

w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inż. Elżbiety Baczyńskiej

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zamyka przewód doktorski mgr inż. Elżbiety Baczyńskiej.