Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 9/803/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 lutego 2013 r.

w sprawie wyznaczenia recenzentów dla przewodu doktorskiego mgr. inż. Piotra Krajewskiego

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyznacza następujących recenzentów przewodu doktorskiego mgr. inż. Piotra Krajewskiego:

  1. dr hab. inż. Szymon Szewrański z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
  2. dr hab. Józef Hernik z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.