Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 6/802/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 stycznia 2013 r.

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Mendeli

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wszczyna przewód doktorski mgr inż. Małgorzaty Mendeli i wyznacza promotora rozprawy doktorskiej w osobie dr. hab. inż. Andrzeja Borkowskiego, prof. nadzw.