Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 5/802/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 stycznia 2013 r.

w sprawie nadania mgr. inż. Janowi Sztejnowi stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nadaje mgr. inż. Janowi Sztejnowi stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska, specjalność architektura krajobrazu.