Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 3/802/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 stycznia 2013 r.

w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy habilitacyjnej dr inż. arch. Eleonory Gondy-Soroczyńskiej

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyznacza następujących recenzentów rozprawy habilitacyjnej dr inż. arch. Eleonory Gondy-Soroczyńskiej:

1. prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,

2. prof. dr hab. inż. Józef Sasik z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.