Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 2/802/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 stycznia 2013 r.

w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy habilitacyjnej dr inż. Marii Hełdak

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyznacza następujących recenzentów rozprawy habilitacyjnej dr inż. Marii Hełdak:

1. prof. dr hab. inż. Zenon Pijanowski z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,

2. dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.