Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 1/802/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 stycznia 2013 r.

w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr inż. Marii Hełdak

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wszczyna przewód habilitacyjny dr inż. Marii Hełdak nt. Decyzje planistyczne a przemiany krajobrazu kulturowego obszarów wiejskich.