Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 19/806/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 maja 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w planach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdza zmiany w planach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.