Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 20/806/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 maja 2013 r.

w sprawie powołania dwóch specjalności na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunku geodezja i kartografia

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powołuje na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunku geodezja i kartografia dwie specjalności: geodezja i gospodarka nieruchomościami oraz geodezja i geoinformatyka.