Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 21/806/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 maja 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia planów niestacjonarnych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich dla cudzoziemców w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska oraz w dyscyplinie geodezja i kartografia

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdza plany niestacjonarnych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich dla cudzoziemców w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska oraz w dyscyplinie geodezja i kartografia.