Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 22/806/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 maja 2013 r.

w sprawie dopuszczenia dr. Wojciecha Jukubowskiego do kolokwium habilitacyjnego

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dopuszcza dr. Wojciecha Jukubowskiego do kolokwium habilitacyjnego.