Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 23/806/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 maja 2013 r.

w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr inż. Beaty Olszewskiej

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wszczyna przewód habilitacyjny dr inż. Beaty Olszewskiej.