Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 24/806/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 maja 2013 r.

w sprawie wyznaczenia recenzentów przewodu habilitacyjnego dr inż. Beaty Olszewskiej

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyznacza następujących recenzentów przewodu habilitacyjnego dr inż. Beaty Olszewskiej:

  1. prof. dr hab. inż. Czesław Szafrański z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
  2. prof. dr hab. inż. Stanisław Kostrzewa z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.