Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 25/806/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 maja 2013 r.

w sprawie nadania mgr inż. arch. Agnieszce Faron-Okoniewskiej stopnia doktora nauk rolniczych

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nadaje mgr inż. arch. Agnieszce Faron-Okoniewskiej stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowania środowiska, specjalność architektura krajobrazu.