Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 17/805/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 kwietnia 2013 r.

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr Hanny Okrasińskiej

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wszczyna przewód doktorski mgr Hanny Okrasińskiej i powołuje promotora rozprawy doktorskiej w osobie dr hab. Wiesława Szulczewskiego, prof. nadzw.