Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 18/805/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Wydziału nr 16/804/2013 z dnia 20.03.2013 r. w sprawie trybu postępowania przy rozdziale dotacji celowej na badania i rozwój naukowy uczestników studiów doktoranckich oraz pracowników wydziału nieposiadających stopnia doktora lub doktora habilitowanego

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia 2013 r. wprowadza zmianę w §3 p. 1 uchwały nr 16/804/2013: wykreśla się słowa „uchwałą Rady”.

§2

Pozostałe paragrafy uchwały pozostają bez zmian.