Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 26/807/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany planów studiów i efektów kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdza zmiany planów studiów i efektów kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.