Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 28/807/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr. inż. Daniela Garlikowskiego

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wszczyna przewód habilitacyjny dr. inż. Daniela Garlikowskiego.