Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 29/807/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie wyznaczenia recenzentów przewodu habilitacyjnego dr. inż. Daniela Garlikowskiego

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyznacza następujących recenzentów przewodu habilitacyjnego dr. inż. Daniela Garlikowskiego:

  1. prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska z Uniwersytetu Opolskiego,
  2. prof. dr hab. inż. Stanisław Czaban z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.