Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 31/807/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr. Wojciecha Jakubowskiego

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przyjmuje kolokwium habilitacyjne dr. Wojciecha Jakubowskiego.