Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 32/807/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie nadania dr. Wojciechowi Jakubowskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nadaje dr. Wojciechowi Jakubowskiemu stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska.