Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 33/808/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w planach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkach inżynieria bezpieczeństwa oraz budownictwo

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdza zmiany w planach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkach inżynieria bezpieczeństwa oraz budownictwo.