Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 35/808/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie wyznaczenia recenzentów dorobku naukowego dr. hab. inż. Ryszarda Polechońskiego

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyznacza następujących recenzentów dorobku naukowego dr. hab. inż. Ryszarda Polechońskiego:

  1. prof. dr hab. inż. Józef Koc z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
  2. prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.