Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 37/808/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie wyznaczenia recenzentów dorobku naukowego dr. hab. inż. Wojciecha Dobickiego

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyznacza następujących recenzentów dorobku naukowego dr. hab. inż. Wojciecha Dobickiego:

  1. prof. dr hab. inż. Tomasz Franciszek Heese z Politechniki Koszalińskiej,
  2. prof. dr hab. inż. Krzysztof Kuczewski z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.