Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 40/808/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie dopuszczenia dr inż. Marii Hełdak do kolokwium habilitacyjnego

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dopuszcza dr inż. Marię Hełdak do kolokwium habilitacyjnego.