Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 42/808/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie wyznaczenia recenzentów dla dr. inż. Tomasza Tymińskiego

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyznacza następujących recenzentów przewodu habilitacyjnego dr. inż. Tomasza Tymińskiego:

  1. Dr hab. inż. Zbigniew Popek, prof. nadzw. ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
  2. Prof. dr hab. inż. Marian Mokwa z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.