Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 46/808/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie wyznaczenia recenzentów dla dr. inż. Ryszarda Pokładka

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyznacza następujących recenzentów przewodu habilitacyjnego dr. inż. Ryszarda Pokładka:

  1. prof. dr hab. inż. Edmund Kaca z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach,
  2. prof. dr hab. inż. Leszek Pływaczyk z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.