Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 47/808/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie wyróżnienia rozprawy habilitacyjnej dr. Wojciecha Jakubowskiego

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Wyróżnia rozprawę habilitacyjną dr. Wojciecha Jakubowskiego nt. „Rozkłady prawdopodobieństwa w ocenie suszy hydrologicznej”.