Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 48/808/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie wyznaczenia recenzentów przewodu doktorskiego mgr inż. Magdaleny Fitrzyk

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyznacza następujących recenzentów przewodu doktorskiego mgr inż. Magdaleny Fitrzyk:

  1. dr hab. inż. Marek Mróz, prof. nadzw. z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
  2. dr hab. inż. Kazimierz Bęcek, prof. wizytujący z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.