Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 51/808/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Izabeli Wilczyńskiej

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wszczyna przewód doktorski mgr inż. Izabeli Wilczyńskiej i wyznacza promotora rozprawy doktorskiej w osobie dr. hab. inż. Kazimierza Ćmielewskiego.