Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 52/808/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Liliany Zielińskiej

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wszczyna przewód doktorski mgr inż. Liliany Zielińskiej i wyznacza promotora rozprawy doktorskiej w osobie dr hab. inż. Ireny Niedźwieckiej-Filipiak.