Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 54/809/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 lipca 2013 r.

w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie dr. hab. Beacie Raszce tytułu profesora nauk rolniczych

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wszczyna postępowania o nadanie dr. hab. Beacie Raszce tytułu profesora nauk rolniczych.