Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 55/809/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 lipca 2013 r.

w sprawie wyznaczenia recenzentów dorobku naukowego dr. hab. Beacie Raszce

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyznacza następujących recenzentów dorobku naukowego dr. hab. Beacie Raszce:

  1. prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
  2. prof. dr hab. inż. Zofia Więckowicz z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu