Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 56/809/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 lipca 2013 r.

w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr. Krystynie Bryś

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wszczyna przewód habilitacyjny dr. Krystynie Bryś.