Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 57/809/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 lipca 2013 r.

w sprawie wyznaczenia recenzentów dla dr. Krystyny Bryś

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyznacza następujących recenzentów przewodu habilitacyjnego dr. Krystyny Bryś:

  1. prof. dr hab. inż. Marian Rojek z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  2. prof. dr hab. inż. Zbigniew Szwejkowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie