Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 58/809/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 lipca 2013 r.

w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr. inż. Ireneusza Kajewskiego

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wszczyna przewód habilitacyjny dr. inż. Ireneusza Kajewskiego.