Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 59/809/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 lipca 2013 r.

w sprawie wyznaczenia recenzentów dla dr. inż. Ireneusza Kajewskiego

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyznacza następujących recenzentów przewodu habilitacyjnego dr. inż. Ireneusza Kajewskiego:

  1. prof. dr hab. inż. Stanisław Staśko z Uniwersytetu Wrocławskiego
  2. prof. dr hab. inż. Alicja Czamara z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu