Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 60/809/2013 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 lipca 2013 r.

w sprawie nadania mgr inż. Piotrowi Krajewskiemu stopnia doktora nauk rolniczych

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nadaje mgr inż. Piotrowi Krajewskiemu stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowania środowiska, specjalność gospodarka przestrzenna.